Individuální pojištění odpovědnosti

Sjednat pojištění

Kontaktovat nás

Pojištění odpovědnosti přizpůsobíme i rozmanitým činnostem. Díky pojištění odpovědnosti Individuál můžete být chráněni při vzniku škody nebo jiné újmy jinému v případě aktivit, jejichž rozsah a povaha jsou specifické a jen těžko je lze zařadit do některé ze standardně pojišťovaných skupin činností.

Pro koho je pojištění odpovědnosti Individuál určeno?

Představuje ideální produkt pro činnosti, které mají velice specifickou povahu.

Pojištění odpovědnosti Individuál je zaměřeno na následující okruhy činností:


 • zemědělství a lesní hospodářství;
 • obecní majetek a církevní objekty;
 • školství a vzdělávání – školy, internáty, učební dílny, laboratoře, autoškoly, sportovní školy;
 • výkon vlastnických a nájemních vztahů;
 • kultura a zábava – kina, sály, divadla, kabarety, varieté, cirkusy, pouťové atrakce;
 • spolky a sport – sportovní kluby, ostatní spolky, sportovní zařízení a vybavení – stadiony, kurty, tělocvičny;
 • pořadatelství – výstavy, veletrhy, přehlídky;
 • ubytovací a stravovací zařízení.

Pojištění může krýt:

 • škodu nebo jinou nemajetkovou újmu způsobenou ublížením na zdraví, zvlášť závažným ublížením na zdraví, usmrcením;
 • škodu na hmotné movité věci nebo objektu;
 • následnou finanční škodu;
 • náklady právního zastoupení;
 • čistě finanční škodu.


Pojištění odpovědnosti přizpůsobíme Vašim požadavkům.
Navrhneme pro Vás takové krytí rizik, která budou přesně vyhovovat Vašim potřebám.

Výhody pojištění odpovědnosti Individuál u Generali


 • možnost sjednání pojistné smlouvy samostatně nebo v různých variantách, např. spolu s jiným pojištěním;
 • individuální přístup ke sjednávání pojistných smluv;
 • příznivé podmínky pojištění.

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku