Havarijní pojištění RETRO

Sjednat pojištění

Věříme, že i starší vozidla by měli jejich majitelé chránit proti poškození, zničení nebo odcizení. Proto vám nabízíme zvýhodněné havarijní pojištění starších vozů - nebudete muset platit zbytečně vysoké pojistné a už nikdy vás nezaskočí nemalé výdaje za opravu vašeho vozu. Nyní pojišťujeme i v rozsahu Allrisk. Pojištění tak poskytuje kompletní ochranu vašeho vozidla.

Pro koho je havarijní pojištění Retro určeno?

Havarijní pojištění Retro je ideální řešení pro majitele starších vozidel ve věku 6-20 let a ochrání vaše vozidlo v případech poškození, zničení nebo odcizení vozidla.

Jaká vozidla je možné pojistit?

Havarijní pojištění Retro si můžete sjednat pro všechna osobní a užitková vozidla do celkové hmotnosti 3,5 t ve věku 6-20 let, pokud obvyklá cena vozidla k datu vstupu do pojištění nepřesáhne 250 000 Kč.

Jaké jsou limity pojistného plnění?

Můžete si vybrat ze 7 variant limitů (s ohledem k aktuální ceně vozidla) ve výši 50 tisíc Kč, 75 tisíc Kč, 100 tisíc Kč, 125 tisíc Kč, 150 tisíc Kč, 175 tisíc Kč a 200 tisíc Kč, kdy Vámi zvolený limit je horní hranicí pojistného plnění ze všech pojistných událostí vzniklých v průběhu jednoho pojistného období. Pokles ceny vozidla v čase nemá vliv na výši sjednaného limitu.

Jaká je výše spoluúčasti?

Pojištění se sjednává se spoluúčastí pouze 1 %, minimálně však 3 000,- Kč.

Jakým způsobem jsou hrazeny škody na vozidle?

 • částečná škoda: pojistné plnění je stanoveno rozpočtem nákladů na opravu;
 • totální škoda: hrazena je obvyklá cena vozidla k datu vzniku pojistné události, max. však do výše sjednaného limitu.

Jaké varianty havarijního pojištění Retro si můžete sjednat?

Můžete si vybrat ze 2 variant rozsahu pojistné ochrany.

1Retro (allrisk)

Komplexní ochrana vozidla zahrnující pojistná nebezpečí:
 • havárie;
 • odcizení;
 • vandalismus;
 • živelní události;
 • požár a výbuch.

Mezi další výhody Retro (allrisk) patří:
 • bonus za bezeškodní průběh až do výše 50 %, tj. 5% bonus za každých 12 měsíců bez nehody, v průběhu pojištění až 60%;
 • možnost převedení až 50% bonusu z povinného ručení;
 • sleva 5 % za sdružené pojištění;
 • sleva 10 % za roční frekvenci placení;
 • sleva 10 % za nadstandardní zabezpečení vozidla;
 • sleva 20 % pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P;
 • asistenční služby ZDARMA.


2Retro (živly, odcizení, vandalismus)

Pro dobré řidiče, kteří chtějí být chráněni před neovlivnitelnými událostmi, kterými jsou pojistná nebezpečí:
 • živelní události (krupobití, úder blesku, povodeň, záplava, požár, výbuch, vichřice, pád kamení a sesuv půdy nebo zeminy, sesuv nebo zřícení laviny)
 • odcizení
 • vandalismus

Mezi další výhody Retro (živly, odcizení, vandalismus) patří:
 • sleva 5 % za sdružené pojištění
 • sleva 10 % za roční frekvenci placení
 • sleva 10 % za nadstandardní zabezpečení vozidla
 • sleva 20 % pro držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P

Informace pro handicapované
 • Sleva pro držitele ZTP a ZTP/P 20 %

Kontakty

244 188 188
Klientský servis Generali


Máte dotaz?


Sjednat schůzku